• Administrators

Dean of school: ZHAO JianfengParty committee secret of school: GU Yonghong


Title

Name

Contacts

Room No.

Dean

ZHAO Jianfeng

(025)83790979

jianfeng_zhao@seu.edu.cn

209

Party committee secret

GU Yonghong

(025)83792259

yhgu@seu.edu.cn

203

Deputy secret

YANG Hui

(025)83793059

yanghui1@seu.edu.cn

213

Deputy dean

Wu Zaijun

(025)83794163-602

zjwu@seu.edu.cn

307


GAO Shan

(025)83794162-3

shangao@seu.edu.cn

113


HUANG Yunkai

(025)83794169-807

huangyk@seu.edu.cn

237